Til hovedinnholdet

Våre ansatte har et høyt utdanningsnivå, og lang og variert erfaring. De ansatte er jevnlig på kurs for å være oppdatert på lover, regelverk og ikke minst arbeidsmetoder. Dette gjør vi slik at du som kunde skal være sikret effektive regnskapstjenester av høy kvalitet.

Vi har i dag 5 dedikerte medarbeidere som primært jobber med landbruksregnskap.

Våre ansatte som jobber med landbruksregnskap har den interessen for landbruk som trengs og holder seg løpende oppdatert på utviklingen i bransjen.

Vi har gode kunnskap når det gjelder tilskuddsregelverket, økonomisk støtte fra Innovasjon Norge og vi kan bistå med skattemessige tilpasninger.

God kommunikasjon med bonden er en forutsetning, og det at våre ansatte forstår bondens produksjon og hverdag er vår styrke.

Kontakt oss

Noe av det vi bistår våre kunder med innen landbruksregnskap

  • Kontroll på inntekter og kostnader
  • Holde orden på transaksjoner knyttet til avlinger, husdyr, og andre landbruksaktiviteter
  • Rådgivning ved investeringer av utstyr og bygninger
  • Håndtere lønnsregistreringer for ansatte som jobber på gården
  • Utarbeide budsjetter for kommende perioder basert på forventede inntekter og kostnader
  • Sikre at landbruksregnskapet overholder gjeldende regnskapsstandarder og lover