Til hovedinnholdet

Legitimering

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg eller ditt foretak overfor Vestby Regnskapskontor AS fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss. I tillegg må det gis opplysninger om hvem som er foretakets reelle rettighetshavere.

Slik legitimering er et krav i gjeldende hvitvaskingsregler.

 

 

 

Personlegitimering