Til hovedinnholdet

Referanser

Vi har en bred kundegruppe i mange felt, under har du noen av de selskapene vi jobber med og deres tilbakemelding om oss.

Be om tilbud

Asmo Holding AS

Selskapet ble stiftet i februar 2010 og er eiet av Arne og Sissel Modahl.Kort om ASMO Holding AS

I starten var det et selskap som kun eide aksjer i et annet konsulentselskap. I tillegg til dette er nå selskapet et lokalt/regionalt konsulentselskap innenfor utvikling og fornyelse med Arne Modahl som konsulent.

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter som har behov for tjenester som; forretnings-, organisasjons- og lederutvikling, og rekruttering. I tillegg leveres enkle kurs i kommunikasjon og møteledelse.

Arne Sverre Modahl har solid erfaring fra ledelse og styrearbeid, utvikling og endring, både fra næringslivet, som konsulent og fra styrearbeid i Norges Håndballforbund.

Samarbeidet med Vestby Regnskapskontor AS

For meg har alltid VR stått frem som et dyktig regnskapskontor under ledelse og eierskap av Arne Bergmål. Som styreleder fra 1997-2001 i en liten, kompleks forsikringsmegler valgte jeg tidlig å endre regnskapsførselen ved å gå over til VR. Dette ga oss god oversikt med ryddige og korrekte regnskap, noe vår revisor bekreftet til fulle.

Fra 2003 til 2006 var jeg styreleder i Vestby Regnskapskontor for primært å bidra med endring og et utviklingsperspektiv. Jeg fikk da bekreftet min oppfatning av VR som et solid regnskapskontor med kompetente og kundeorienterte medarbeidere.

Da vi dannet ASMO Holding AS i starten av 2010 var det derfor et naturlig og enkelt valg å ha regnskapsføringen hos VR.

I dag sendes våre kostnads- og bankbilag til VR som pdf. Fakturering av våre tjenester gjennomføres av VR basert på nødvendig informasjon fra oss. Dette sparer oss for et eget faktureringssystem og utsendelser, og bilagene ligger naturlig i regnskapssystemet hos VR.

Vår opplevelse er at VR følger med i tiden, er kundeorienterte og leverer sine tjenester korrekt og effektivt. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Vestby Regnskapskontor.

Vårt selskap og VR har alltid hatt en formell avtale ift samarbeidet. Der stiller VR krav til kunden, og vi vet hva vi får tilbake. Når vi har hatt behov for råd, har vi av naturlige årsaker hatt Arne Bergmål som kontakt, og det har fungert perfekt for oss.
Arne Sverre Modahl

Vestby Mølle & Kornsilo SA

Vestby Mølle & Kornsilo SA, er en av Vestby’s eldste bedrifter, med røtter tilbake til 1921.


Noen ord om oss

Med dagens eiersituasjon, ble selskapet etablert 1953. Selskapets hovedvirksomhet har alltid vært kornmottak og møllevirksomhet. De siste 15 årene har det ikke vært møllevirksomhet i særlig grad. I tillegg har salg av innsatsfaktorer til landbruket, som gjødsel, såkorn, plantevernmidler, kraftfôr, drensrør og øvrig landbruksrekvisita vært en vesentlig del av virksomheten.

Mølla tok for ca 10 år siden opp igjen det å ha en egen butikk med produkter til den private innen området, fôr til hest-hund-katt- etc., utstyr til hage, småmaskiner, motorsager, gressklippere etc, ved utstyr, smøreoljer, arbeidsklær, verneutstyr etc.
Vestby Mølle har betydelige leieinntekter fra utleie av egne lokaler.

Samarbeidet

Det har, i mine år, vært et meget godt samarbeid på alle plan. Både hva gjelder daglig regnskapsføring, lønnskjøring, innrapporteringer til det offentlige, besvarelse av lønn- og regnskapstekniske spørsmål, og regnskapsførers deltagelse i både styre- og årsmøter.

Vestby Regnskapskontor AS ble også trukket inn for å bistå i deler av et større forsikringsoppgjør Mølla hadde i 2015.

Arbeidsprosess
Mølla hadde sitt eget økonomisystem, Hansa, fra langt tilbake i tid. Vestby Regnskapskontor AS satt seg inn i dette og kom til oss og førte både regnskap og lønn hos oss. Vi selv førte registrerte ordre, innkjøp og fakturerte.

I 2016 byttet Mølla økonomisystem til Vestby Regnskapskontor AS sitt system, Duett.no. Dette fordi en større oppgradering av Hansa var påkrevd. Når vi likevel måtte gjøre en stor endring valgte vi å kjøre Vestby Regnskapskontor AS sitt system som en klientløsning. Dette har fungert bra i 2016, men selvsagt med noen «startvansker».

Mølla har hele tiden hatt en fast kontaktpunkt hos Vestby Regnskapskontor AS.

Vi har benyttet Vestby Regnskapskontor AS siden 2007. Frem til da var det egen regnskapsfører på Mølle. Når hun gikk av med pensjon ble denne personen ikke erstattet, men Vestby Regnskapskontor AS fikk jobben.

 

Cale AS

En autorisert regnskapsfører garanterer en effektiv regnskapsføring, og kanskje viktigere – gir en forsikring om at lovkravene overholdes i rett tid.

Regnskap er viktig

Alle som driver et foretak av et visst omfang, er innforstått med at regnskapsføring er en svært viktig del av den daglige driften.

Regnskapet legger rammene for vurderingen av hvordan virksomheten presterer, og gir et overblikk over bedriftens økonomiske stilling. For at regnskapet skal yte den tiltenkte funksjon, er det naturligvis et vesentlig kriterium at opplysningene er korrekte. Det er ingen hemmelighet at en utdannet regnskapsfører med erfaring er en snarvei til dette, både i forhold til at regnskapet kvalitetsikres, og videre den økonomiske besparelsen det gir i form av timene man selv slipper for å bruke på regnskapsarbeidet.

Fristene må holdes

Bokføring, lønnsutbetalinger, avstemminger, momsberegninger og andre regnskapsrelaterte oppgaver er tidkrevende, hvilket medfører at viktige arbeidstimer som kunne vært brukt på å skape verdi for bedriften «sløses» bort på regnskapsføringen hvis man velger selv å gjøre dette selv. En autorisert regnskapsfører med erfaring og kompetanse bruker antakelig halvparten så lang tid som en ufaglært, hvilket medfører en stor kostnadsbesparelse.

Fristene må holdes, og en regnskapsfører påser at alt er gjort etter boken i rett tid. Viktigheten av et regnskap med høy kvalitet øker når bedriften er pålagt revisjonsplikt. Dette av den enkle grunn at revisorenes timelønn etter hvert er blitt svært høye, og at man derfor ønsker å unngå den uheldige situasjonen hvor revisoren må bruke tid på «opprydningsarbeid» av de egne ansattes mangelfulle kunnskaper om regnskapsføring. Kostnadene forbundet med dette kan fort overstige de kostnadene man ville hatt som følge av å engasjere en ekstern regnskapsfører.

Vi har brukt Vestby regnskapskontor siden selskapet ble etablert i 2004. Og vi er meget godt fornøyd med deres kunnskaper og effektive løsninger. Vi kan gi vår beste anbefaling til andre virksomheter som vurderer å benytte Vestby regnskapskontor som sin eksterne regnskapsfører.