Til hovedinnholdet

Om oss

Vestby Regnskapskontor AS har drevet med regnskapsføring siden oppstarten i 1953. Våre ansatte har et høyt utdanningsnivå, og lang og variert erfaring.

Hvorfor velge oss?

Vestby Regnskapskontor AS har drevet med regnskapsføring siden oppstarten i 1953.

Våre ansatte har et høyt utdanningsnivå, og lang og variert erfaring. De ansatte er jevnlig på kurs for å være oppdatert på lover, regelverk og ikke minst arbeidsmetoder. Dette gjør vi slik at du som kunde skal være sikret effektive regnskapstjenester av høy kvalitet.

Duett komplett skybasert regnskap
Våre systemer er tilrettelagt slik at kundene våre kan fakturere, føre timer og godkjenne betalinger via internett. Via app kan de ansatte føre timer til fakturering. Man kan i tillegg føre kostnader på varer tatt fra lager direkte på prosjekt.

Litt historie

Lørdag 5. desember 1952 holdtes konstituerende møte for dannelse av regskapslag for Vestby fra 1. januar 1953.

Slik lyder innledningen i protokollen for Vestby Regnskapslag, som er forløperen for Vestby Regnskapskontor AS. På dette møtet ble Jens Hvidtsten, Karl Trandem og Atle Engh valgt til styre, med A. Kjølberg som varamedlem. På styremøte den 18. desember 1952 ble Erling Varhaug ansatt som regnskapsfører.

Jørgen Bergmaal ble ansatt som regnskapsfører den 17. februar 1954 og begynte i stillingen den 15. mars 1954.

På årsmøte den 16. november 1960 ble følgende vedtak gjort: «Forslag om at Jørgen Bergmaal skal overta den økonomiske driften av laget, ble enstemmig vedtatt etter det fremsatte forslag» Dermed var Vestby Regnskapskontor en realitet.

I 1965 ble Magnus Gansmo ansatt i Vestby Regnskapskontor, og han gikk etterhvert også inn som 50 % eier i selskapet.

Arne Jørgen Bergmål overtok sin fars andel i 1972, og Magnus Gansmo sin andel i 1991 og har etter dette vært 100 % eier av selskapet, frem til 1. januar 2017. 1. januar 2017 kjøpte Kjell Christian Arnvard 70 % av aksjene fra Arne Jørgen Bergmål.

Den 01.01.2020 kjøpte Kjell Christian Arnvard de resterende aksjene og er nå eneaksjonær i Vestby Regnskapskontor AS.

Kjell Christian Arnvard er i dag daglig leder og styreleder i selskapet.