Til hovedinnholdet

Samarbeidspartnere

Instabank

Dersom du trenger rask tilgang på kapital, har Instabank laget en bedriftsløsning for Vestby Regnskapskontor for nettopp dette.

En kassekreditt har en rekke gode egenskaper for bedrifter i vekst eller som har et midlertidig likviditetsbehov. Man betaler kun for kreditten man benytter, og for den tiden man benytter den. Mange ønsker også kreditten som ekstra kapital tilgjengelig, dersom behovet skulle oppstå.

Du søker enkelt ved å trykke på bildet. Søknadstiden er ca. 1 minutt.

 

Instabank

 

Kom i gang med styreportal

Bård er styreportalen som hjelper deg å få mer tid til det du er god på. Integrerer mot regnskapet med et par klikk, og gi styret nøkkeltallene rett på dashboardet.

Et regnskapsbyrå kan spille en nøkkelrolle i styrearbeid for bedrifter ved å tilby en rekke tjenester og innsikt som styrker beslutningsgrunnlaget og sikrer at selskapet opererer både effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.

Vi bistår gjerne våre kunder til å få tilstrekkelig formelle rutiner, som legges til grunn i gjeldende lover. Ofte så kan vi være en sparringspartner, som en styresekretær, og som da er effektivt da vi kjenner både det aktuelle selskapet, men også erfaring fra sammenlignbare selskap.

Med systemer som Bård, vil dette bli gjort på en effektiv måte. Ta kontakt med oss, slik at vi kan hjelpe også dere med dette.