Til hovedinnholdet

Vi sørger for at våre kunder får relevant informasjon så raskt som mulig. Bruk av de beste tilgjengelige IT – løsninger gir kundene sikkerhet og effektiv informasjon.

God regnskapsinformasjon handler om to ting:

  • Gode tekniske løsninger som sikrer korrekt og kostnadseffektiv bearbeiding av regnskapsmateriale
  • God informasjon om hva tallene innebærer og hva slags beslutninger du gjør på bakgrunn av rapportene.

Våre medarbeidere er genuint interessert i kundene våre og gjør det de kan for å medvirke til best mulig resultat for våre kunder. Forståelse for hva kundene faktisk gjør og gode kunnskaper om tekniske løsninger har våre medarbeidere. Selvfølgelig har vi inngående kjennskap til de lover og regler bedrifter og næringsdrivende må forholde seg til.

Hvem er kundene våre?

Vi har alle typer kunder fra små håndverksbedrifter, konsulenter, artister og transport for å nevne noen.
Vi har også relativt store bedrifter der vi gjør hele eller deler av regnskapsføringen. De flest oppgaver løses på våre kontorer, men flere og flere bedrifter vil at vi kommer ut til de – og det gjør vi gjerne.

Kundefordeler

  • Vi bryr oss om kundene våre og er en aktiv partner.
  • For at kundene skal få relevante data så kostnadseffektivt som mulig trenges det inngående IT-kompetanse – og det har vi!
  • Det er av største viktighet for bedriftene at de forholder seg til alle regler og lover om skatter, merverdiavgift, tidsfrister med mer. Vi sørger for at du får informasjon som sikrer deg at dette blir korrekt. Det kan være kostbart å gjøre feil...