Til hovedinnholdet

Pedersen & Skogholt Regnskap AS

Regnskap, lønn og økonomistyring

Konsentrer deg om driften – vi hjelper deg med regnskap, lønn og økonomistyring.

Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og overskridelse av tidsfrister kan få store konsekvenser. Ved høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring og fokus på effektivitet gjør Pedersen & Skogholt Regnskap til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester.

Vi vil med vår kompetanse, og vår tilknytning til vårt søsterselskap Pedersen & Skogholt statsautoriserte revisorer, også kunne være behjelpelig med oppgaver utover hva et vanlig regnskapskontor kan utføre. Dette gjelder særlig innenfor skatt og selskaps-rettslige spørsmål. Vår totalkompetanse gjør at vi kan være en diskusjonspartner ved blant annet forretningsmessige endringer, oppkjøp eller salg, skatteplanlegging og styrearbeid.

Pedersen & Skogholt Regnskap gir sine kunder mulighet for full tilgang til egne regnskaper og bilag via web. Dine regnskapsdata kan hentes frem når det passer deg.

Outsourcing

Overlat hele økonomifunksjonen til Pedersen & Skogholt Regnskap

Vi kan overta utvalgte regnskapsoppgaver eller hele økonomifunksjonen til selskapet. Outsourcing betyr lavere kostnader og bedre økonomistyring. Selskapet slipper å binde opp kapital i kontinuerlige investeringer, eller i ny og oppdatert kunnskap om regler og teknologi. Selskapet vil også slippe feil-ansettelser og ufordringer ved sykdom og fravær.
Outsourcing gjør det enkelt å tilpasse tjenesten til selskapets størrelse og markedssituasjon. Outsourcing gir selskapet tilgang til all programvare og kompetanse som er nødvendig for økonomistyring.
Selskapet vil gjennom webløsning ha permanent tilgang til alle rapporter og bilag. Dokumentflyt gir selskapet mulighet for elektronisk mottak og godkjenning av inngående fakturaer og andre bilag.