Til hovedinnholdet

Alle har behov for en oppstilling av fremtidige inntekter og kostnader.

Det er helt avgjørende å forstå kostnadene i selskapet når du går inn i en ny periode. Derfor er et budsjett helt nødvendig. Et godt budsjett gir deg oversikt og hjelp til å ta beslutninger på riktig grunnlag. Trenger du hjelp, eller ønsker du kanskje bare noen flere gode råd? Ikke nøl med å ta kontakt!

Hva kan vi bruke budsjettering til? Det mest åpenbare er å forstå den perioden vi går inn i. Budsjettet er et av de viktige elementene som gjør fremtiden noe mer forutsigbar. Budsjettet viser hva regnskapet vil være, gitt de forutsetningene vi har lagt til grunn. 

Vi bruker også budsjettet til mer praktiske ting, men som like fullt er svært viktige: Å sørge for at vi har penger på konto når regninger kommer, å oppdage, vurdere og kunne sette inn tiltak ved større avvik, og vi bruker det som dokumentasjon overfor banker, investorer og andre forbindelser.

Kundefordeler

  • Vi bryr oss om kundene våre og er en aktiv partner.
  • For at kundene skal få relevante data så kostnadseffektivt som mulig trenges det inngående IT-kompetanse – og det har vi!
  • Du får oversikt over hvilke inntekter og kostnader bedriften din forventer å få i løpet av en periode.