Til hovedinnholdet

Personvern (GDPR)

Saga Regnskap & Rådgivning AS tar ditt personvern på alvor.

Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvilke opplysninger vi har om deg

Opplysninger som gis av deg. Når du bruker våre tjenester, som ved å opprette en oppdragsavtale, bestille tjenester og inngå avtaler i forbindelse med oppdragsutførelse, gir du oss typisk følgende opplysninger:
Kontaktinformasjon, som navn, alder, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.
Betalingsinformasjon, som kortnummer og betalingsmetode.
Kommunikasjon, som når du kontakter oss for support, rådgivning, regnskapstjenester eller har dialog med oss.
Opplysninger som samles inn om deg. Ved at du bruker våre tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger:
Teknisk informasjon, som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse.
Kjøpshistorikk, dvs. informasjon om hvilke kjøp du har foretatt hos oss eller hos våre samarbeidspartnere. Denne informasjonen samler vi inn ved å registrere kjøpene du gjør hos oss.
Preferanser, dvs. informasjon om hvilke produkter og tjenester du er interessert i. Denne informasjonen får vi ved at du oppgir interesser.

Hvordan bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:
1. For å verifisere identiteten din. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, IP-adresse og betalingsinformasjon.
2. For å levere vår tjeneste. For dette bruker vi teknisk informasjon, samt lokasjonsinformasjon om du har samtykket til dette.
3. For fakturering. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
4. For å administrere ditt kundeforhold. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, bruksinformasjon og kommunikasjon.
5. For bokføringsformål. For dette formålet bruker vi betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.
6. For å gi deg tilpasset markedsføring. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon, bruksinformasjon, lokasjonsinformasjon, kjøpshistorikk og preferanser.
7. For å forbedre vår tjenester. For dette formålet bruker vi bruksinformasjon og teknisk informasjon.
Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2, 3, og 4 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).
Det rettslige grunnlaget for formål 5 er våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven.
Det rettslige grunnlaget for formål 6 og 8 er vår legitime interesse i å drive produktutvikling.
Det rettslige grunnlaget for formål 7 er vår legitime interesse i å tilby deg tilpasset innhold og markedsføring. Vi har rett til å sende deg markedsføring om våre tilsvarende tjenester dersom vi har et eksisterende kundeforhold med deg. Hvis vi ikke har et eksisterende kundeforhold med deg, vil det rettslige grunnlaget for markedsføringen være ditt samtykke om du har gitt oss dette.
Du kan når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake. Du kan dessuten gi oss beskjed om at du ikke ønsker at vi bruker opplysninger om deg til profilering og heller velge å motta generell markedsføring og innhold.

Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med våre systemleverandører, deres revisor og eventuelt andre rådgivere/advokater som dere benytter i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til dere.
Vi overfører opplysninger ut av EØS-området, blant annet fordi noen av våre systemleverandører befinner seg der. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved avtaler med mottakerne, eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU. Du kan få mer informasjon om slike avtaler og ordninger ved å ta kontakt med oss.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig. Dette innebærer typisk at vi sletter:
Kontaktopplysninger innen 5 år etter avslutning av kundeforhold
Betalingsinformasjon senest 5 år etter avslutning av kundeforhold
Henvendelser senest 5 år etter avslutning av kundeforhold
Teknisk informasjon senest 5 år etter avslutning av kundeforhold
Lokasjonsinformasjon senest 5 år etter avslutning av kundeforhold
Bruksinformasjon senest 5 år etter avslutning av kundeforhold
Kjøpshistorikk senest 5 år etter avslutning av kundeforhold
Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, hvis du har det, eller ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:
Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.
Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.
Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.
Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:
Kontaktperson: Steinar Jacobsen
Telefonnummer: 906 13 110
E-postadresse: steinar@sagarr.no
Adresse: Elveveien 32, 3262 Larvik