Til hovedinnholdet

Et regnskap inneholder mye viktig informasjon, og aktiv bruk av regnskapet er selve nøkkelen til bedre økonomisk kontroll.

Vi ønsker å oppnå et samspill der ditt regnskap = vårt regnskap, dvs. at vi engasjerer oss for at dine tall skal bli enda bedre. Vi legger stor vekt på å skape en trygg og god kommunikasjon med våre kunder, der vi har jevnlig gjennomgang og analyse av regnskapet. Her skal vi være din diskusjonspartner og rådgiver.

Vi legger opp til presentasjon av regnskapet slik du ønsker det, og vi har det beste verktøy for å kunne lage spesialtilpassede rapporter.

Regnskap

Innenfor det operative regnskapet, håndterer vi følgende

 • Resultat
 • Balanse
 • Bokføring
 • Hovedbok
 • Remittering
 • Rapportering
 • Regnskapsanalyse
 • Remittering
 • Avdelings- og prosjektregnskap
 • Budsjettkontroll
 • Leverandør- og kundereskontro
 • Lovpålagte kontroller og avstemminger

Budsjettering

I tillegg til regnskapet, er budsjett et viktig styringsverktøy for bedriften. Et budsjett er kort og godt en «handlingsplan uttrykt i kroner». Budsjett er derfor en viktig indikator for hva en bedrift ønsker å oppnå framover i tid. Vi ønsker å være en aktiv støttespiller i budsjettarbeidet, og kan hjelpe deg med følgende:

 • Resultatbudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Langtidsbudsjettering
 • Investeringsbudsjett
 • Utarbeidelse av prognoser

Fakturering

Vi foretar fakturering for deg på en enkel og praktisk måte, og fakturaer sendes ut elektronisk til dine kunder uten unødvendige kostnader til pakking, kopiering og frankering

Vi har elektronisk fakturaarkiv som du som kunde kan få tilgang til.

Dersom du selv ønsker å fakturere, kan vi gi tilgang til våre elektroniske løsninger.

Dokumentsenter/innskanning

Vi bruker Mamut, Visma og Tripletex som økonomisystemer og Paperless og Visma Dokumentsenter som fakturahåndterings- og innskanningsprogram. Vi søker å legge alt av regnskapsbilag, budsjetter, lønnskjøringer, årsregnskaper mv. inn i elektronisk dokumentsenter. Vi bruker Cantor Cloud som programvare for web-rapportering.

For deg som kunde vil det medføre at du ikke bare kan attestere fakturaer i dokumentsenter, men at du også har tilgang til ditt eget regnskaps- og dokumentarkiv. Du kan med andre ord sitte online og attestere fakturaer, sjekke hva som er fakturert, og kontrollere bokførte leverandørfakturaer. Vi jobber da på felles dokumentsenter, noe som gir det beste grunnlaget for aktiv økonomistyring.

Vi har per i dag fakturamottak for mange av våre kunder, noe som igjen fritar dem for tungvint papirhåndtering.

Frigjøring av tid = økt fokus på kjernedriften for våre kunder!

Årsoppgjør – systematisk avslutning eller ekstra arbeidsbelastning?

Årsoppgjøret trenger ikke å være et svært belastende ekstraarbeid. Ser man på årsoppgjøret som selve hovedrengjøringen i regnskapet, så vil arbeidet være svært overkommelig dersom man har vasket jevnlig hver måned.

Vi er behjelpelig med å sette opp de nødvendige rutiner gjennom året, og sammen med deg se til at disse blir etterlevd etter behovet.

Ved årsoppgjøret hjelper vi deg med:

 • Næringsoppgaver med vedlegg
 • Selvangivelse
 • Årsregnskap med noter
 • Kontantstrømanalyse
 • Bistand årsberetning
 • Bistand/gjennomføring av generalforsamling/årsmøte
 • Skatteplanlegging
 • Innsending av aksjonærregisteroppgave elektronisk.
 • Innsending av årsregnskap elektronisk

Kundefordeler

 • Faglig ekspertise
 • Effektivitet og nøyaktighet
 • Finansiell rådgivning
 • Redusert risiko for feil
 • Trygghet og tillit
 • Individuell tilpasning