Til hovedinnholdet

Vi kan bistå med stiftelse, opprettelse og drift.

I våre tjenester ligger:

  • Den daglige driften i samarbeid med styret
  • Regnskapsførsel med skanning og elektronisk lagring av bilag
  • Remittering (betale regninger for sameiet)
  • Fordele og kreve inn felleskostnader og sameieavgift (sendes ut elektronisk)
  • Utbetaling og lønnsinnberetning av styrehonorar
  • Utarbeide og sende ut ligningsoppgaver
  • Bistand til budsjettering og likviditetsstyring
  • Bistå til gjennomføring av generalforsamling/sameiermøte

 

Eiendomsforvaltning

  • Administrativ drift og forvaltning av eiendomselskap.