Til hovedinnholdet

Om oss

Litt om Askus Nord AS

  • Askus Nord AS er et nystiftet selskap som følge av fisjon i Askus AS. Vi var tidligere en avdeling under Askus AS, men er nå et helt eget, 100% lokalt eid selskap som ønsker å lykkes i nord. I praksis starter vi fullt ut på egen hånd 1.1.2024.
  • Per november 2023, ca. 90 kunder og flere på vei inn.
  • 5 ansatte per i dag: Anna, Tonje, Vilde, Frida og Jarle. En statsautorisert regnskapsfører per i dag (Jarle), men i løpet av 2024 blir Tonje og Vilde også autorisert.
  • Askus Nord fokuserer på høy trivsel og faglig utvikling hos våre medarbeidere. Vi er helt sikker på at godt humør, trivsel og det å føle mestring, skaper de beste prestasjonene ut til våre kunder. 
  • Har flotte og moderne lokaler i Strandgata 1.
  • Vi er stolt medlem av Saga KL. En frivillig kjede for lokalt eide regnskapsbyrå, men som ønsker å være med i et større fellesskap for å styrke egen satsning.