Til hovedinnholdet

Trenger du bistand i forbindelse med overdragelse av en landbrukseiendom? Vi tilbyr både bistand innen kontraktskriving og skattemessig rådgivning i forbindelse med overdragelsen.

Arv, skifte og annen økonomisk- og skatterådgivning

Vi tilbyr rådgivning innen mange felt, og kan også bistå med å skrive skjøte og andre skjema i forbindelse med overdragelse og salg av eiendom. Ta kontakt så vil vi gjøre en konkret vurdering om vi har kompetanse til å bistå deg.

Vi hjelper deg også å komme i kontakt med advokat med rett kompetanse, hvis ditt behov er å få juridisk bistand.

Kundefordeler

  • Riktig finansiering gir riktig likviditet og lavere finanskostnader.
  • Sikre at egenkapitalen er tilstrekkelig til en hver tid hindrer at uønskede problemer oppstår.
  • Styrearbeid i små selskaper med en eller få aksjonærer kan være utfordrende – vi hjelper gjerne til.