Til hovedinnholdet

Vi takker av vår eminente leder Simon Dahl

Etter nesten 5 tiår i regnskapsbransjen velger den ferske 70-åringen å bevege seg over til pensjonistenes rekker. De siste 10 årene har Simon Dahl vært leder for regnskapskjeden Saga KL, og bygd kjeden til å bli den største franchisekjeden innenfor regnskapsbransjen i Norge.

Torsdag 30. september har Simon sin siste arbeidsdag som administrerende direktør i Saga KL.

Innholdsrik karriere

Simon Dahl begynte sin jobbkarriere i revisjonsbransjen i 1972, og etter 2 år i AS Revisjon ble han ansatt som leder av FIBA Regnskap Svolvær. Siden da har han jobbet uendelig mange timer med regnskapsfaget i ulike firma og foreninger. Han har sittet som styremedlem og leder for Regnskap Norge (den gang NRF/NARF) i perioden 1987 til 1994. I løpet av disse årene var atorisasjonssaken den største saken han var involvert i, og den endte med lovvedtak i 1993. Han har vært aktiv i godkjenningsnemda for IGR og for autoriserte regnskapsførere (i totalt 10 år). Han er medlem og leder i faglig utvalg, i tillegg til at han er medlem i disiplinærutvalget. Og ikke nok med det, han har reist land og strand rundt  som kontrollør i over 10 år.

Simon står også bak etableringen av regnskapskjedene Økonor i 1979, og Kvestor i 2000. I Kvestor, som senere ble solgt til Accountor, var Simon leder frem til han tok over som leder for Saga KL i 2013.

Etter en svært innholdsrik karriere i regnskapsbransjen gir Simon seg nå som leder i Saga KL. Men arbeidsledig blir han nok ikke med det første.
- Jeg er fortsatt aksjonær og med i styret i 4 regnskapskontorer. Dessuten skal jeg jobbe litt for Asker kontoret, så jeg forsvinner ikke helt, sier Simon.

Store endringer i regnskapsbransjen

Simon har opplevd mange endringer for bransjen i årene fra 1972 og frem til i dag. Han tror bransjen fortsatt står ovenfor store og viktige endringer som vil påvirke hverdagen til regnskapsføreren.
- Utviklingen innen IT med AI og alt det der vil bare fortsette. Det som vil skille de beste kontorene fra de øvrige tror jeg allikevel vil være evnen til å være en rådgiver for og partner med kundene våre. Ellers er konsentrasjonen av eierskapet i bransjen økende og det tror jeg det vil være fremover også. Saga KL vil kunne være et korrektiv til den utviklingen med lokalt eide enheter som klarer å dra nytte av stordrift, sier Simon.

Mange gode minner

I løpet av sin lange karriere i regnskapsbransjen har Simon jobbet med mange ulike problemstillinger og saker som har vært viktig for bransjens utvikling. Han har mange gode minner, og han har blitt kjent med mange hyggelige og dyktige personer som han har møtt gjennom sin lange yrkeskarriere.
- Vedtagelsen av Autorisasjonsordningen var et stort høydepunkt for hele bransjen. Og det å være med på å utvikle Saga KL til det kjeden er i dag har vært kjempegøy og jeg er stolt av dagens Saga KL, sier Simon Dahl. Saga Services slo seg i juni 2021 sammen med regnskapskjeden Kvalitet & Ledelse og byttet samtidig navn til Saga KL.

Blåste liv i Saga Services

Simon Dahl og styreleder Knut Haugerud møttes våren 2012 for å se på mulighetene for at Simon kunne bidra inn i regnskapskjeden Saga Services. 
- I 2012 ble Saga Services drevet på "sparebluss".  Under møtet på Hønefoss ble vi enige om at Simon skulle forsøke å få litt liv i kjeden med en klar vekststrategi, sier Knut Haugerud.
- Jeg vil takke Simon for et godt samarbeide i de 8 årene vi har jobbet sammen, og vil fremheve den gode jobben som ble gjort ovenfor strategiske leverandører. Simon er jo en liten "terrier" som ikke gir seg uten kamp og fikk det stort sett som han ville.  Jeg ser for meg at selv om Simon nå går over i pensjonistenes rekker så vil han arbeide med oppgaver i Saga Asker og Bærum.  Vi vil fortsette å ha gode meningsutvekslinger når det gjelder regnskapsbransjen og den utfordringen som bransjen står ovenfor i årene som kommer.

Store sko å fylle

Runar Vinjevoll, som tar over som leder for Saga KL, har store sko som skal fylles.
– Som å hoppe etter Wirkola, men Simon har virkelig lagt godt til rette for at jeg skal få en god start. Jeg ser frem til å jobbe sammen med våre 30 medlemskontor, og vil bidra alt jeg kan for at vi i Saga KL tar godt vare på det du har vært med på å utvikle. Jeg vil takke Simon for en perfekt veksling, og ønsker han lykke til med sin nye hverdag, sier Runar Vinjevoll.

Takk til Simon for innsatsen du har lagt ned for Saga KL, og lykke til videre!