Til hovedinnholdet

Saga KL jobber med kompetanseutvikling

Denne uken har vært en lærerik uke for ledere og nyansatte i Saga KL. Kompetanseheving og utvikling av regnskapførerrollen er viktig i dag, og blir ikke mindre viktig i årene som kommer.

Ledersamling på Thorbjørnrud Hotel i Jevnaker

29 ledere fra våre medlemskontorer møttes til ledersamling tirsdag 15. og onsdag 16. juni til den første fysiske samlingen for den sammenslåtte kjeden, Saga KL. Samlingen startet med generalforsamling i Saga Services, og vedtak om at Kvalitet & Ledelse og Saga Services slår seg sammen til en felles kjede.

Vi hadde to hele dager med hyggelig sosialt samvær, og fylte på med viktige diskusjoner og faglig påfyll. Av temaene vi var innom kan nevnes:

- Bransjeglidning og utfordringer for regnskapsbyråene
- Strategidebatt
- It-systemer og ulike valgmuligheter
- Forretningsutvikling og rådgiverrollen

Nyansattsamling på AKA-Arena i Hønefoss

Torsdag 17. juni var 18 nyansatte regnskapsførere fra 9 ulike kontor samlet på AKA-Arena i Hønefoss. En gang i året samles nyansatte fra kjedens kontorer til en sosial kompetansesamling. Vi møtes for å gjøre våre nyansatte regnskapsførere bedre kjent med regnskapskjeden, og legger til rette for at de kan knytte nettverk med andre nyansatte fra kjedekontorene. Dyktige foredragsholdere stiller opp, og bidrar ved å fylle på med ny bransjekunnskap. I tillegg til å få informasjon om regnskapskjedens historie, planer og verdier så var vi innom disse viktige temaene:

- God regnskapsføringsskikk, v/Kristin Olsen, partner og teamleder i Regnskapssentralen 
- Hvordan vil regnskapsbransjen utvikle seg, v/Peer Veiby, tidligere styreleder i Regnskap Norge
- Kundebehandling, v/Hilde Thalerud, daglig leder i Saga Regnskap Asker og Bærum
- IT-verktøy, v/Magnus Haugerud, daglig leder i Saga Regnskap Hønefoss