Til hovedinnholdet

Regnskapsbyrået Askus - nytt kjedemedlem i Saga KL

Regnskapsbyrået Askus, med kontor på Lillehammer og Hammerfest, er fra januar 2022 nytt kjedemedlem i Saga KL. Med sin solide erfaring og over 400 kunder fordelt på et bredt spekter av ulike næringer så vil Askus bli et riktig og viktig tilskudd i Saga KL-familien. Askus AS ble etablert i 1992 og har i dag 18 ansatte.

Kundens økonomistyringsbyrå - ikke bare et vanlig regnskapsbyrå

Askus ønsker å være den støttespilleren som gir kunden tett og god oppfølging, og ikke minst gir deg ærlige råd på veien videre i jakten på lønnsomhet. Dette passer godt sammen med Saga KL sin visjon "Sammen skaper vi verdier". De ansatte i Askus setter kunden i fokus, og kommuniserer personlig med sine kunder som holder til fra Oslo i sør til Hammerfest i nord.

- Vi har savnet å være en del av et større fellesskap. Gjennom vårt medlemskap i Saga KL vil vi kunne utveksle erfaringer med andre ledere og regnskapsførere i regnskapsbyrå som jobber likt som oss. Samtidig vil vi kunne ivareta vårt lokale engasjement og styre vår egen virksomhet, sier Jarle Skjerven - daglig leder i Askus AS. 

På bildet under er de ansatte i Askus samlet på Lillehammer for å diskutere strategi. Nå har denne fine gjengen altså valgt å bli med som en viktig bidragsyter i regnskapskjeden Saga KL.

Saga KL - du treffer oss nå på 32 ulike lokasjoner

Med Askus Lillehammer og Askus Hammerfest på laget så er Saga KL nå representert med regnskapskontor på 32 ulike lokasjoner i Norge. Kontoret i Hammerfest blir vårt nordligste kontor, og vårt andre kontor i Troms og Finnmark.

- Sammen med Askus skal vi fortsette å jobbe for at regnskapskontorene i Saga KL utvikler seg i takt med sine kunder. Vi jobber hardt for at kjedens 360 dyktige medarbeidere skal være blant de mest kompetente regnskapsførerne- og rådgiverne i bransjen. Saga KL skal levere de beste tjenester og klokeste rådene for å skape økt lønnsomhet for kundene våre, sier Runar Vinjevoll - administrerende direktør i Saga KL. 

Les også mer om Askus på www.askus.no