Til hovedinnholdet

Feriepengeutbetaling

Det nærmer seg ferietid og i juni er da de fleste får utbetalt sine feriepenger.

Et stabel med bøker av John Grisham og Cecelia Ahern med et par solbriller plassert oppå, ligger på en trebordkant med en strand og parasoller i bakgrunnen, som formidler en avslappende feriefølelse med sommerlesning og feriedager.

Utbetaling av feriepenger skal ifølge Ferieloven § 11 skje når ferien avvikles. Det vil si at feriepenger utbetales når arbeidstaker faktisk har uttak av ferie. Deles ferien opp i flere deler skal også feriepengene deles opp i tilsvarende. Dette gjelder for timelønnede, fastlønnede får som hovedregel feriepenger i juni. Oppdeling av feriepengeutbetaling krever mye administrasjon. De fleste bedrifter velger derfor å utbetale feriepenger i en omgang; i juni både for timelønnede og fastlønnede. Arbeidstaker kan likevel kreve at
feriepengene utbetales 1 uke før ferien tar til.

Et eksempel
En timelønnet får utbetalt feriepengene sine i juni, men har ikke ferie før i oktober samme år. Når oktober kommer, har ikke den ansatte feriepenger til å dekke lønnsbortfallet. Da kan i verste fall arbeidsgiver bli dømt til å utbetale feriepengene en gang til. Feriepenger for lovfestet ferie (21 dager) som ikke er avviklet og som heller ikke er overført, skal ikke utbetales. Pengene skal først utbetales når ferien avvikles. Denne regelen fremgår av ferieloven § 11 nr 2 første ledd. Regelen betyr i korthet at det ikke lenger er anledning til å “selge” eller “kjøpe” ut ferien. Dette gjelder uansett hva som er årsaken til at ferien ikke blir avviklet.

Dersom man har feriedager til gode fra forrige år, og disse er overført til nytt år, er det overførte dagene som skal avvikles først. Alle har krav på 25 feriedager i løpet av et år (21 dager for de som har 10,2% feriepenger og ikke er knyttet til en tariffavtale) uansett om man har opptjent feriepenger for alle dager eller ikke. Merk at det er ikke plikt til å avvikle alle dagene hvis man taper lønn. Merk at det er arbeidsgivers ansvar å påse at de ansatte tar ferie og at de har penger i ferien.

Sykdom i ferien
Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før ferien. Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferien utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring som må leveres arbeidsgiver ved oppstart etter ferien. Blir arbeidstakeren gradert syk, gjelder ikke reglene om utsettelse av ferie. Er det arbeidstakerens familiemedlemmer som blir syke, kan ikke arbeidstakeren av den grunn endre eller utsette den allerede fastsatte ferien.

 

Artikkel skrevet av Vegard Mandal Johansen