Til hovedinnholdet

Jobbe hos oss?

Ønsker du å jobbe for et moderne selskap med høye ambisjoner, hvor du kan gjøre en forskjell? CMG Regnskap kombinerer lokalt eierskap med kraften av å være stor. For våre ansatte, betyr det korte beslutningsveier og store påvirkningsmuligheter, et sosialt og inkluderende miljø, god opplæring, gode utviklings- og karrieremuligheter lokalt og gjennom Saga KL.

Vi setter minst like mye fokus på ansattreise som på kundereise. Her får du mange fordeler du mest sannsynligvis ikke vil få andre steder i bransjen. Vi tilbyr blant annet fleksibel kontorløsning, partneravtaler for nøkkelansatte, autoriserte kurs i utlandet, samt dekning av trening og aktiviteter innenfor rammer.

Vi kjører korte rekrutteringsprosesser. Åpne søknader behandles fortløpende.