Til hovedinnholdet

Sibbern Råd og Verdi

Landbrukstaksering

Verdivurdering av landbrukseiendommer basert på konsesjonsloven. Baseres på befaring av eiendommen og utfyllende dokumentasjon. Med lang erfaring fra taksering og som medlem av Norsk Landbrukstakst er vi et trygt valg.

Økonomisk rådgivning

Verdivurdering av landbrukseiendommer basert på konsesjonsloven. Baseres på befaring av eiendommen og utfyllende dokumentasjon. Med lang erfaring fra taksering og som medlem av Norsk Landbrukstakst er vi et trygt valg.

Siste nyheter fra www.regnskapnorge.no:

Regjeringen foreslår økt skatt på havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft

28.09.2022

Skrevet av Jørgen Strøm Andresen

Skatteøkningene anslås å tilføre staten 33 milliarder kroner i ekstra inntekter

Les mer

Ny mva-melding – erfaringer så langt

28.09.2022

Skrevet av Skatteetaten

Andelen systeminnsending har allerede økt fra 13 % til hele 75 %.

Les mer

NRS inviterer til åpent møte om fremtidig standardsetting

26.09.2022

Skrevet av Hege Vikane, Regnskap Norge

Fredag 30. september kan du gi innspill til kommende organisering av regnskapsstandardsetting.

Les mer