Til hovedinnholdet

Visma Business

Visma Business er Norges mest brukte økonomisystem med ca 25% av markedet. Saga/Tønsberg bruker dette som sitt kontorsystem.

Mange leverer fortsatt bilag på papir

Selv om det for tiden er mye snakk om regnskap i skyen er flertallet av våre kunder "tradisjonelle" med levering av bilag på papir. Vårt motto er at vi forsøker å finne løsninger som passer for kundens behov. Noen har ikke behov for å være ajour til enhver tid. Dette er kunder som har en jevn og sikker drift og nærmest har oversikt over regnskapet i hodet og trenger hverken omfattende rapporter eller fikse løsninger.

Lovebestemte oppgaver

For denne kundegruppen sørger vi for å levere lovbestemte oppgaver til myndighetene innen de frister som gjelder, vi tenker på moms, skatt, arbeidsgiveravgift og selvsagt ligningspapirer en gang i året. Etter at myndighetene innført såkalt "tvangsmulkt" er det blitt svært kostbart å levere lovbestemte oppgaver for sent.

EHF-faktura er smart

Med Visma Business kan vi på en enkel og tidsbesparende måte få inn fakturaer digitalt og direkte inn i regnskapet hvis man får leverandørene til å sende ut fakturaene elektronisk i EHF-format. Kontakt leverandøren og be om faktura i dette formatet. Her ligger det store muligheter for å spare tid. Les mer om EHF-faktura.

Har du mange inngående fakturaer kan vi love deg store besparelser. Ta kontakt!

I Visma Business finnes det også mange andre tidsbesparende funksjoner som en kan ta i bruk etter hvert. Systemet er i stadig utvikling med ressurser fra Visma som er Norges største programleverandør. Ta kontakt om du ønsker informasjon om automatisk remittering (betaling av fakturaer), lønn og reiseregninger m.v.

Vår bruk av Visma Business er inkludert i vår timepris

Til sist må nevnes at kostnaden for "basis" bruk av Visma Business er inkludert i vår timepris, i motsetning til skysystemene der kunden betaler en månedlig sum for brukertilgang.