Til hovedinnholdet

Vårt samfunns- og miljøansvar

Vi er opptatt av, i tillegg til å skape trygge arbeidsplasser for våre ansatte, å gi vårt bidrag til samfunnet rundt oss der det er mulig. Her finner du tre artikler som omhandler miljø, hva vi bidrar økonomisk til felleskapet (skatter og avgifter) samt vårt bidrag til å skape arbeidsplasser i form av nyskaping og bedriftsetablering.

http://www.sagatonsberg.no/om/miljoarbeid

http://www.sagatonsberg.no/om/samfunnsregnskap-vart-okonomiske-bidrag-til-fellesskapet

http://www.sagatonsberg.no/aktuelt/i-disse-valgtider