Til hovedinnholdet

Helse - miljø - sikkerhet

Hva forbinder du med de tre bokstaver HMS? Enda et unyttig pålegg fra myndighetene som koster penger? Masse skjemaer som ikke gir meg noe som helst? Jeg tror mange av våre kunder tenker sånn. Som din regnskapsfører ønsker vi å bistå og være din rådgiver i jungelen av offentlige påbud og regler.

Litt fakta du må forholde deg til:

Lovhjemmel:

Bestemmelsene om HMS-arbeid finnes i "Internkontrollforskriften" Les her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127


Hvem gjelder det for:

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet.
HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for din bedrift.  Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.


Skriftlig dokumentasjon:

Det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet skal dokumenteres skriftlig (§5). Det er her «problemet» ligger. Vi tror mange har en perm med skjemaer stående i hylla, som ikke brukes.


Tilsynsmyndighet:

Den viktigste myndighet som følger opp er Arbeidstilsynet, men også andre kan være aktuelle avhengig av bransje, f.eks. brannvernmyndighet, el-tilsyn, miljødirektoratet. Hvis forskriften ikke følges ilegges bøter.


Du kan regne med at dette gjelder din bedrift. Da blir poenget hvordan løse dette på den beste, enkleste og rimeligste måte, og samtidig gi en nytteverdi for bedriften.

Vi har en løsning for små- og mellomstore bedrifter:


Vårt utgangspunkt er at dette gir litt dårlig samvittighet og mange leter etter en god løsning I Saga-gruppen har vi derfor utviklet et rimelig og brukervennlig nettbasert system som løser kravene til dokumentasjon av HMS-arbeidet på en enkel måte

  • Liten investering - rimelig pris kr 3.600 + mva pr år. Ved bestilling nå får du tilgang ut hele 2018
  • Etablering (engangskost) kr 3.000 +mva som inkluderer all hjelp og support i oppstarten.
  • Systemet er tilpasset din bransje med skjemaer og lovbestemte krav til dokumentasjon
  • Hvis du ønsker kan vi avtale en gratis prøveperiode før du bestemmer deg.
  • Les mer her: https://www.tudu.no/