Til hovedinnholdet

Et komplett nettbasert økonomisystem.

Utgifter kan knyttes til ansatte, prosjekter, avdelinger og produkter. I en enkel operasjon kan du periodisere og betale den samme regningen. Det er dette som er nøkkelen til den forenklede regnskapsførselen i Tripletex.

Oppsettet er så intuitivt at man raskt forstår hvordan dette skal gjøres. Når et bilag er ført, er alle rapporter oppdatert, og du kan enkelt skille ut de tallene du ønsker å se. Regnskapsfører og klient kan bli enige om hvem som skal gjøre hva i kontoen, og regnskapsfører kan bestemme hva klienten skal ha lov til å gjøre i systemet.

Fakturaer kan enten gå direkte til kunden eller via regnskapskontoret, men det er kun klientene som betaler for å bruke Tripletex.

 

Ta kontakt med oss

Kundefordeler

  • Solid kompetanse hos din regnskapsfører minsker faren for feil.
  • Vi kan være en god samarbeidsparter i vanskelige personalsaker.
  • Effektive rutiner for lønn, reiseregninger og timeregistrering.