Til hovedinnholdet

MVA Representasjon  

Har dere behov for bistand og hjelp til registrering i Norge? Har dere behov for bistand med regnskap, rapportering av moms og lønnsrelaterte opplysninger for norsk avdeling? Har dere kortere arbeidsoppdrag i Norge som må rapporteres? Vi er momsrepresentant for flere utenlandske foretak, og hjelper gjerne dere også. Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

VAT Representative

Are you looking for someone who can assist with registration of your company in Norway? Are you in need of an accountant, who can pay attention to and submit the Norwegian VAT, and also requested payroll information due to work done in Norway? Do you work in Norway for shorter periods? We are VAT representative for more foreign companies, and look forward to help your company as well. Send us an email for more information.

 

MVA refusjon

Dere har ikke planer om å registrere dere i Norge, og ønsker bistand med refusjon av norsk moms for kostnader knyttet til oppdrag utført i Norge? Vi kan hjelpe dere med dette. Send oss en e-post så tar vi kontakt.

 

VAT refund

Your company does not want to register in Norway, but needs help with VAT refund? We are looking forward to help you. Send an email for contact.

Kontakt oss

Vi kan assistere med / We can help with

  • Registrering i Norge
  • Regnskaps- og lønnstjenester
  • Bistå i kommunikasjon med norske skattemyndigheter
  • Årsoppgjør og ligningspapirer
  • Rapportering RF-1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere
  • Registration in Norway
  • Accounting and payroll
  • Help in communication with Tax Norway and International Tax Collection Office
  • Annual accounts and tax assesment
  • Report of RF-1199 Information about contracts, contractors and employees