Til hovedinnholdet

Et oppdatert og avstemt regnskap gir viktig informasjon om situasjonen i virksomheten. Bruken av denne informasjon er avgjørende for å oppnå økonomisk styring.

I samarbeid med deg tilrettelegger vi rutiner rundt regnskap og bilagshåndtering som du blir tilfreds med. Vi gir deg råd og veiledning om hvordan du skal forholde deg til lover og regler.
Vi bruker det system som passer deg som kunde best, og tilpasser løsningen med de applikasjonene som vi sammen finner hensiktsmessig å bruke.


Vårt mål er å være en proaktiv partner som ser løsninger og bidrar til verdiskapning i din bedrift. Til grunn legger vi vår brede kompetanse, sans for nøyaktighet og solide tekniske verktøy.
Vi tilbyr tjenester innen en rekke næringer og selskapstyper, og vi har god kunnskap og lang erfaring innen landbruk og fiskeri.


Frigjøring av tid = økt fokus på kjernedriften for våre kunder!

Kundefordeler

  • Vi ønsker å være en proaktiv partner som ser løsninger og bidrar til verdiskapning
  • Vi definerer klare mål for din virksomhet og for vårt samarbeid, det gir resultater
  • Vi sørger for inngående IT-kompetanse og leverer kostnadseffektive og relevante data
  • Vi sørger for at tidsfrister, lover og regler blir informert om og overholdt