Til hovedinnholdet

Vi kjører lønn for en rekke foretak, små og mellomstore. Overlater du rutiner, prosesser og ansvar for lønn til våre spesialister, er det betydelige kostnader å spare. Ikke minst får du trygghet, kvalitet og tilgang på kompetanse.

Vi vil til enhver tid ha ressursene til å utføre oppgavene innen lønnsproduksjon. Våre medarbeidere holder seg oppdatert på de nødvendige lover og regler innen lønnsfaget.

Det er opp til deg hvor mye du vil overlate til lønnskonsulentene. Ved å la oss overta lønnsproduksjonen, kan du velge om vi kun skal utføre det mest nødvendige innen lønn for å sikre at de ansatte får riktig lønn til avtalt tid, eller om du ønsker at vi skal utføre lønnstjenestene fra A til Å.

Vi sørger for lønnsutbetaling, feriepenger, sykepenger og refusjoner fra NAV, utlegg og reiseregninger, firmabil, yrkesskadeforsikring, tjenestepensjon, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, personaloppgaver og A-melding.

Vi integrerer lønnssystemene mot ulike timeregistreringssystemer og regnskapsprogrammer.

Vi hjelper deg blant annet med

  • Lønnsutbetaling og feriepenger
  • Sykepenger og refusjoner fra NAV
  • Utlegg og reiseregninger
  • Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • A-melding